» مطالب
64

گیربکس صنعتی در حقیقت یک وسیله مکانیکی می باشد که در صنایع کاربرد ویژه دارد  و وظیفه آن انتقال قدرت می باشد که البته میزان این انتقال هم به راندمان گیربکس صنعتی بستگی دارد.

ادامه مطلب گیربکس صنعتی

الکتروموتور گیربکس

55

الکتروموتور گیربکس یا یه به عبارتی گیربکس صنعتی یکی از پر کاربرد ترین نوع الکتروموتور های می باشند که در صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

ادامه مطلب . الکتروموتور 

 

الکتروموتور

رسانه جدید

تاریخچه الکتروموتور

الکتروموتور هایی که امروزه ما می بینیم توسط نیکولا تسلا پایه گذاری شد و در سال 1882 ساخته شد.

ادامه مطلب در الکتروموتور

 

موتورهای های ولتاژ

رسانه جدید

موتور های ولتاژ جزو مهم ترین وسیله هایی هستند که می توانند انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل کنند. می توان گفت تقریبا تمام وسایل ساخت دست بشر که قابلیت حرکت دارند به نحوهی از موتور های ولتاژ استفاد ه می کنند.

 ادامه مطلب در موتور های های ولتاژ