» مطالب » موتورهای های ولتاژ

موتورهای های ولتاژ

رسانه جدید

موتور های ولتاژ جزو مهم ترین وسیله هایی هستند که می توانند انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل کنند.

می توان گفت تقریبا تمام وسایل ساخت دست بشر که قابلیت حرکت دارند به نحوی از موتور های ولتاژ استفاده می کنند.

موتور های ولتاژ یا موتور های الکتریکی در حقیقت نوعی ماشین الکتریکی هستند که وظیفه و کاربرد اصلی آنها تبدیل انرژی الکتریسیته به انرژی جنبشی می باشد که به کمک ژنراتور انجام می شود.

البته این نیروی تولید شده بعدا با گیربکس صنعتی قابل کنترل است

 

تقریبا می توان گفت که اساس کار موتور های ولتاژ انرژی مغناطیسی می باشد که سبب تغییر تبدیل انرژی ها در آنها می شود. البته نمی توان اساس کار همه موتور های ولتاژ را به انرژی مغناطیسی نسبت داد بلکه موتور های ولتاژ دیگری هم هستند که مبنای کار آنها نیروی های الکترو استاتیک و اثر پیزو الکتریک می باشد که البته باید خاطر نشان کرد که تعداد آنها بسیار اندک است و کاربرد های بسیار اندکی نیز دارند.

ایده ی کلی موتور های ولتاژ بسیار ساده می باشد.به صورت کلی هرگاه جسمی حامل جریان الکتریسیته مانند یک سیم  در یک میدان مغناطیسی قرار میگیرد نیروی از جانب میدان به آن وارد می شود که در حقیقت همین نیروی وارده سنگ بنای عملکرد موتور های ولتاژ می باشد.

موتور های ولتاژ عموما دو شکل ولتاژ بالا و ولتاژ پایین را دارند که هرکدام از آن ها نیز خود در دو دسته ی دوار و خطی قرار می گیرند.در موتور دوار  بخش متحرکی وجود دارد که عموما توسط یک پوشش سخت محافظت می شود و به آن چرخانه یا روتور می گویند و یک بخش ثابت هم وجود دارد که هیچ گونه حرکتی در طول فرایند ندارد و آن را قسمت استاتور می نامند.

انواع موتور های ولتاژ

با توجه به افزایش کاربرد روز افزون این محصول در صنایع هر سال تقاضای بیشتری برای این ماشین های حیاتی درست می شود و به طبع رشد تقاضا میزان عرضه نیز افزایش می یابد. اما در این بین هر چند وقت یک بار مدل های جدید از موتور های ولتاژ ساخته می شود که ویژگی های بخصوص خود را دارند و همگی در جهت افزایش بهره وری و نیز سازگاری بیشتر قدم برداشته اند. از انواع موتورهای های ولتاژ می توان به موارد زیر اشاره نمود.

·         موتور های DC : که خود به موتورهای میدان سیم پیچی شده ،موتور های جریان مستقیم سری، موتور های جریان مستقیم شافت و موتور های جریان مستقیم کمپوند تقسیم می شوند.ویژگی های برجسته این دسته از موتور های ولتاژ کارکرد آنها با جریان مستقیم برق می باشد. همچنین در این موتور های سرعت وابسته به ولتاژ است و گشتاور وابسته به جریان

·         موتور های  AC: این دسته از موتور های ولتاژ با جریان متناوب یا همان القایی کار می کنند و از محبوبیت بیشتری هم برخوردار هستند.این دسته از موتور های ولتاژ به دو دسته موتور های القایی تک فاز و موتور های القایی سه فاز تقسیم می شوند.

·         موتور های یونیورسال: این موتور ها هم با جریان مستقیم کار می کنند و هم با جریان متناوب.